Hostager Pictures

This page is relatively new. Hopefully more pictures will be added soon.

Photo Date: 1942

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Trygve Hovland, (2) Ingolf Hauståker, (3) Birger Olstad

Kommentar: Biletet viser tre skogsarbeidarar som held på med kubbakapping. Det var eit tungt arbeid, berre handemakt alt saman og det var bogesag som vart nytta. Det er Trygve Hovland, Ingolf Hauståker og Birger Olstad me ser her tek ein liten pause.

 

 

 

961180008.jpg

Photo Date: 1928

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Marie Olstad, (2) Ragna Neset Øye, (3) Kathlin Knagenhjelm, (5) Hilda Løypestrand Sleppen, (7) Anders Hauståker, (8) Ingolf Haukås Eide, (9) Ragnhild Vadheim Ylvisaker

Comments: Her er nokre av tenarane ved Kaupanger Hovedgård, saman med Kathlin Knagenhjelm på trappa inn til hovedhuset. Ikkje namn på alle. Sjå personkart.

 

 

961980001.jpg

Photo Date: 1922

Photo Location: Kaupanger (kyrkegard), Sogndal

Identified Persons: (1) Ida Teigen, (2) Ingebjørg Bjørk Loftesnes, (3) Kari Teigen Hammervoll, (4) Johanna Olstad Ylvisaker, (5) Maria Nybø Bakketeig, (6) Sønøva Fauske, (7) Karen Uren, (8) Johanna Engeseter Henjesand, (9) Astrid Eide Reksten, (10) Anders Hauståker, (11) Kristen Eide, (12) Halvard Husum, (13) Sjur Dalen, (14) A. O. Holten, (15) Nils T. Olstad, (16) Jens Nybø

Comments: Biletet er av sangkoret frå Kaupanger og Amla teke ved Kaupanger stavkyrkje 3. mai 1922. Det var Kristen Eide som var dirigent og drivkrafta i koret, her midt på biletet. Han var 'skulemeistar' og klokkar i Kaupanger.

 

970250002.jpg

Photo Date: 1914

Photo Location: Engester, Sogndal

Identified Persons: (1) Kari Amle Havnen, (2) Maria Havnen Vangestad, (3) Gunnhild Havnen Eide, (4) Borghild Brekka Nondal, (5) Brita Havnen Brekka, (6) Magne Brekka, (7) Maria Olstad Bjørk, (8) Atle Engeseter, (9) Brita Engeseter, (10) Olav Engeseter, (11) Kari Engeseter (12) Agna Engeseter Jakopsen, (13) Harald Engeseter, (14) Erik O. Bjørk, (15) Lars Havnen, (16) Johannes Engeseter, (17) Anders Hauståker, (18) Johannes Eide, (19) Anders Olstad Brekken, (20) Elen Havnen Glass, (21) Nils E. Bjørk, (22) Johanna Engeseter Henjesand, (23) Anders Havnen Engeseter, (24) Johan Engeseter, (25) Lars Engeseter

Comments: I 1914 var ein del kaupingar heime att frå Amerika, blant anna Elen Havnen, Johannes Engeseter og Nils E. Bjørk. Familiane er her samla på Engeseter, til avfotografering under kårhuset og gamlestova.

 

941650021a.jpg

Photo Date: circa 1918

Photo Location: Skor, Hyllestad

Identified Persons: (1) Thomas Høstaker , (2) Andrea Skår Høstaker

Kommentar: Thomas Høstaker, f. 1892 d. 1975, og kona Andrea Skår, f. 1895 d. 1966. Thomas var frå Kaupanger i Sogndal. Dei hadde gard i Skor og fekk 4 barn.

Comment: Thomas Høstaker, born 1892 died 1975, and wife Andrea Skår, born 1895 died 1966. Thomas was from Kaupanger in Sogndal. They had a farm and had 4 children. According to Roar Hostager, this picture was probably taken around 1918 in Bergen, when the couple became engaged.

 

 

 

970300008.jpg

Photo Date: 1946

Photo Location: Kaupanger Hovedgård, Sogndal

Identified Persons: (1) Nils Skjerven, (2) Georg Sleppen, (3) Anders Hauståker

Comments: Her ser me Nils Skjerven, Georg Sleppen og Anders Hauståker i full gang med slåttonna. Det var ikkje lang tid arbeidskarane brukte på å hesje ei hes full. Me ser at Georg nyttar høygaffel. Biletet er teke på Flåten.

 

 

Photo Date: 1932

Photo Location: Kaupanger Hovedgård, Sogndal

Identified Persons: (1) Ingolf Haukås-Eide, (2) Rød, (3) Anders Hauståker, (4) Nils Skjerven

Comments: Frå tømmerskogen. Her har tømmerkøyrarane fått besøk av lærar Rød, sonen til den dåverande presten i Luster. Ingolf Haukås-Eide, Anders Hauståker og Nils Skjerven dreiv, saman, hestetransport av tømmer ved Drevdal. Hestane heitte 'Kvikk', 'Fiksen' og 'Lisa'.

 

 

970260015.jpg

Photo Date: 1916

Photo Location: Sogndal

Identified Persons: (1) Brita Hauståker, (2) Sverre Bjørk, (3) Ingebrikt Ruud, (4) Ragnhild Hauståker, (5) Ludvik Dalåker , (6) Kristina Bjørk, (7) Martha (Marta) Hauståker (8) Johannes Kvammen, (10) Anders Hauståker

Comments: Her er ein del 'skogingar' som har vore i Sogndal, hjå fotograf Olav Reppen. Det er to personar ein ikkje har namnet på. Sjå namneliste.

 

 

 

 

Photo Date: 1927

Photo Location: Kjøpstad, Ødegård

Identified Persons: (1) Anders Bruabakken Hauståker, (2) Toralf Holen, (3) Harald Sva, (4) Gudmund Havnen, (5) Magne Brekka, (6) Jens Teigen, (8) Jens Moe, (9) Olaf A. Bjørk

Comments: Matpause for skogsarbeidarane på 'Øydegården', Kaupanger. Selane vart tekne av hestane og her prøver dei selen på Harald Sva, til stor jubel frå dei andre arbeidarane. Ikkje namn på alle, sjå personkart.

 

 

970250004.jpg

Photo Date: 1914

Photo Location: Engester, Sogndal

Identified Persons: (1) Gunnhild Havnen Eide, (2) Brita Havnen Brekka, (3) Maria Havnen Hauståker, (4) Lars Havnen, (5) Kari Havnen, (6) Johannes Eide, (7) Anders Brekka, (8) Anders Vangestad Hauståker, (9) Brita Engeseter, (10) Anders Havnen Engeseter

Comments: Engeseter 1914. Her er syskinflokken frå garden Havnen samla med sine ektefeller. Biletet vart teke då Lars Havnen, Johannes Eide og Gunnhild Havnen Eide var heime att frå Amerika. Dei er avfotograferte i tunet framfor kårhuset på Engeseter.

 

 

 

961960022.jpg

Photo Date: 1945

Photo Location: Hauståker, Sogndal

Identified Persons: (1) Andres Hauståker, (2) Ragnhild Hauståker

Comments: Portrett av Andreas og Ragnhild Hauståker. Andreas hadde garden Hauståker på Kaupangerskogen, var fødd 13.03.1872 og døydde 17.04.1963. Ragnhild kom frå Haukåsen og var fødd 05. 11.1874. og døydde 22.07.1965.

Picture of Andreas and Ragnhild Hauståker. Andreas had a farm, Hauståker, in Kaupanger. He was born on March 13, 1872 and died on April 17, 1963. Ragnhild came from Haukåsen. She was born on November 5, 1874. and died on July 22, 1965.

 

 

970250003.jpg

Photo Date: 1914

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Olga Løypestrand Lærum, (2) Kristina Holen, (3) Inga Nygjerdet, (4) Maria Timberlid, (5) Sønnøva Bjørk, (6) Anders Lund, (7) Johannes Lund, (8) Jens Teigen, (9) Olav Sva, (10) Olav Havnen, (11) Per Hundershagen Nybø, (12) Hans H. H. Heiberg, (13) Astrid Eide, (14) Synnøva Vangestad, (15) Ingebjørg Nygjerdet, (16) Anna Hestehagen, (17) Kirstina Haugen, (18) Edvard Havnen, (19) Erik Olstad, (20) Karl Ylvesaker, (21) Jens Amledal, (22) Toralf Holen, (23) Bjarne Slinde, (24) Brita Hundershagen Ness, (25) Signe Eineteig, (26) Agnis Eineteig, (27) Ida Teigen, (28) Ida Hauståker Skjerven, (29) Hilda Løypestrand Sleppen, (30) Sigurd Hagen, (31) Vilhelm Hjellhaug, (32) Tomas Hestehagen, (33) Tomas Ruud, (34) Kristian Havnen, (35) Tomas Nygjerdet, (36) Marta Hauståker, (37) Ragna Neset, (38) Anna Hauståker, (39) Ingebjørg Amledal, (40) Karen Hestehagen, (41) Sverre Bjørk, (42) Anders Ylvisaker, (43) Olav Haugen, (44) Magne Eide, (45) Jens Øygarden, (46) Sigurd Hauståker, (47) Torstein A. Olstad, (48) Kristen Eide

Comments: Kaupanger skule; Fyrsteklassen, mellom- klassen og størsteklassen samla utanfor skulestova. Dette huset sto rett under leikeplassen, den gamle idrettsplassen. Det vart rive på 1950-talet og selt som forretningslokale til Fortun Samvirkelag. Bak klassane står læraren Kristen Eide. Sjå namneliste.

961900014.jpg

Photo Date: 1931

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Johan Kvammen, (2) Eivind Timberlid, (3) Ingolf Hauståker, (4) Trygve Hammervoll , (5) Torvald Holen, (6) Ølgård Lad, (7) Torvald Hovland, (8) Gerhard Kvammen

Comments: 1. og 2. klasse ved Kaupanger Skule avfotografert i 1931. Torvald Holen var her nyutdanna som lærar og nyss komen til Kaupanger. Torvald kom frå Norane, og var ein godt likt skulemeistar.

 

 

 

 

Photo Date: 1930

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Gunnhild Sva Løe, (2) Gunnhild Bakketeig Lomheim , (3) Ingeborg Furehaug Klafstad, (4) Ivar Falk Husum, (5) Trygve Hammervoll, (6) Torvald Hovland, (7) Gerhard Kvammen, (8) Johan Kvammen, (9) Ingolf Hauståker, (10) Eivind Timberlid, (11) Magnhild Hestehagen, (12) Helga Moe, (13) Jenny Viklund Bothun, (14) Målfrid Timberlid Skarsdammen, (15) Magne Timberlid, (16) Toralf Holen, (17) Olav Rygg, (18) Jens Lund, (20) Johan Langenes, (21) Kristen Eide, (22) Birger Olstad, (23) Alf Loven, (24) Karl Kvammen

Comments: Her ser me tre av klassane ved Kaupanger Skule. Biletet er teke ovanfor det gamle skulehuset. Det var kun to lærarar i dei dagar, Toralf Holen og Kristen Eide. Ein person me ikkje har namnet på, det er nr.19. Sjå namneliste og personkart.

961920011.jpg

Photo Date: 1947

Photo Location: Kaupanger, Sogndal

Identified Persons: (1) Harald Haukås, (3) Vilhelm Hjellhaug, (4) Birger Olstad, (5) Olav P. Bjørkum, (6) Bjarne Hjellhaug, (7) Per Bjørkum, (8) Gudmund Havnen, (9) Ingolf Hauståker

Comments: Biletet er teke på Vikastølen. Her var tømmerkøye som var nytta av tømmerhoggarane og her var stall for hestane til køyrekarane. Her ser me nokre av dei som heldt til i køya. Ikkje namn på alle, sjå personkart.

 

 

 

970260043.jpg

Photo Date: 1938

Photo Location: Øyestølen, Sogndal

Identified Persons: (1) Magnhild Dalen Lund, (3) Anna Tingastad, (4) Ingeborg Rygg Hagen, (5) Guri Lad Teigen, (6) Kari Teigen Hammervoll, (7) Kjellaug Valeberg Berg, (8) Alvhild Vestreim Bjørk, (9) Sigrid Valeberg, (10) Kari Valeberg Hauståker, (11) Borgny Holen, (12) Kaia Holen

Comments: Her er det stølsbesøk, truleg på Øyestølen i Kaupanger. Dei me ser her er m.a Magnhild Dalen Lund, Anna Tingastad, Ingeborg Rygg Hagen, Guri Lad Teigen, Kari Teigen Hammervoll, Kjellaug Valeberg Berg, Alvhild Vestreim Bjørk og Sigrid Valeberg. Sjå personkart.

 

 

961970008.jpg

Photo Date: 1920-1925

Photo Location: Kaupanger Hovedgård, Sogndal

Identified Persons: (1) Gunnhild J. Olstad, (2) Hunshammar, (3) Olav B. Haukås, (4) Jensine Pedersen, (5) Kristian Haukås, (6) Anna Hammervoll Ødegård, (8) Marta Bruabakken, (9) Laberg, (10) Lars Ødegård, (11) Anders Th. Haukås-Eide, (12) Torbjørn Haukås, (13) Ragnhild Hauståker, (14) Ingeleiv Holen

Comments: Her ser me nokre av tenarane ved Kaupanger Hovedgård fotograferte utanfor hovudhuset i 1920-1925. Hovedgården var ein stor arbeidsplass før, i tillegg kom alle dei som var i skogen og på sagbruket. Ikkje namn på alle. Sjå namneliste og personkart.

 

 

950560004.jpg

Photo Date: 1938

Photo Location: Nedre Foss, Hyllestad

(1) Signe Eikelid, (2) Torfinn Eikelid, (3) Borghild Eikelid, (4) Andrea Høstaker, (5) Edvar Solås, (6) Anna Vik

Comments: Bryllaupet til Borghild og Olav Eikelid. Vi kan sjå at dei står og ventar på salutten, før dei skulle gå inn med grauten. Vi kan også sjå spelemannen som spelte før maten.

 

 

 

 

 

950580005.jpg

Photo Date: 1954

Photo Location: Skor, Holten, Hyllestad

Identified Persons: (1) Jofrid Solheim, (2) Severine Eldal, (3) Berthea Holten, (4) Kristiane Sande, (5) Oleanna Engen, (6) Signe Holten , (7) Karen Dale, (8) Andrea Høstaker, (10) Helene Solheim, (11) Aslaug Engen, (12) Berthine Vik, (13) Orlaug Sognnes, (14) Margit Haugsvær, (17) Agnar Engen

Comments: Kvinneforeninga på Skor i 1954. Møtet var halde på garden til Sverre Engen. Dei pleidde å halde møtene hjå medlemmane.

 

 

941650036.jpg

Photo Date: 1938

Photo Location: Sognnes, Hyllestad

Identified Persons: (3) Margit Haugsver, (4) Sognnes, (9) Bjarne Høstaker, (10) Olav Sande, (11) Reidar Mowatt, (12) Klement Sundbotten

Comments: Frå ein tur til Sognnes 2. juni 1938. Det er truleg ein skuletur. Bilete er teke på Sognnes og nokre av personane er der i frå. Me ser Margit Haugsver, Sognnes, Bjarne Høstaker, Olav Sande, Reidar Mowatt, Klement Sundbotten. Dei andre er ukjende. Personkart.

 

 

Photo Date: 1930-1940

Photo Location: Skor, Hyllestad

Identified Persons: (1) Anders Loneland, (10) Oddlaug Holten Nautsund, (11) Olav Røstenskar, (20) Bjørg Høstaker

Comments: Ein flokk ungdomar frå Skor og Nautsund på tur til Vassdalen i Fjaler ein sommarsundag. Lastebilen tilhøyrde Anders Loneland. Dei sat på benker bak på lasteplanet. Dei me kjenner er Anders Loneland, Oddlaug Holten, Olav Røstenskar, Bjørg Høstaker. Dei andre er ukjende.

 

 

 

941650037.jpg

Photo Date: 1933

Photo Location: Hyllestad

Identified Persons: (1) Borghild Espeland, (2) Espeland , (3) Hjørdis Risnes, (4) Inga Hovland , (5) Kirsti Systad, (7) Kirsten Hertsberg, (8) Lonebotten, (10) Klara Hovland, (12) Brita Myklebust, (14) Else Rønneseth, (15) Gunda Oppedal, (16) Martha Hatlem, (17) Borghild Høstaker, (18) Mathea Sognnes, (19) Anna Bygstad, (20) Selma Sandnes, (23) Solveig Sørefjord, (24) Ovida Skår, (25) Borgny Hovlandsdal, (27) Bjarne Vik, (28) Sigvald Nordbø, (29) Risnes, (30) Olav Sande, (31) Ingfred Tonning, (32) Akse, (33) Peder Akse, (34) Johan Løken

Comments: Konfirmantar ved Hyllestad Kyrkje 1933. Det var og med ein gut frå Øn. Han var einaste guten der det året og han ville ikkje konfirmere seg i lag med berre jenter! Presten heitte Johan Løken. Nokre er ukjende. Sjå namneliste. Personkart.

941650046.jpg

Photo Date: 1935-1938

Photo Location: Skor, Hyllestad

Identified Persons: (1) Olav Sande, (2) Lilly Vik, (3) Elise Eikelid, (4) Anna Vik, (5) Ingrid Høstaker, (6) Liv Vik, (7) Bjarne Vik

Comments in Norwegian: Eit tilfeldig foto, teke ein sommarsundag nokre ungdomar var samla i Skor. Desse er: Olav Sande, Lilly Vik, Elise Eikås, Anna Vik, Ingrid Høstaker, Liv Vik.

 

 

 

 

950560002.jpg

Photo Date: 1947

Photo Location: Nedre Foss, Hyllestad

Identified Persons: (1) Leidar Hatlebrekke, (2) Olav Eikelid, (3) Harald Sørebø, (4) Tomas Høstaker

Comments: Her hentar dei tømmer til bygging av ei kai i Dale. Biletet er teke på isen på Hovlandsdalsvatnet. Stokkane var så lange, at dei lasta dei på lasteplanet slik at dei stakk framom bilen. Sjåføren måtte då krype inn vindauget.

 

 

 

 

941650005.jpg

Photo Date: 1945

Photo Location: Skor, Hyllestad

Identified Persons: (1) Olav Sande, (2) Edvarda Ingvaldsen , (3) Torfinn Høstaker, (4) Else Ingvaldsen, (5) Arne Ingvaldsen, (6) Per Skår, (7) Kristianne Sande

Comments: Ein flokk samla til hyggeleg lag, ca. 1945.

 

 

 

 

 

 

Photo Date: 1895

Photo Location: Wanamingo, Minnesota

Identified Persons: (1) Martin Hostager, (2) Mathilda Hostager

Comment: Martin and Mathilda Hostager on their wedding day.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Date: Unknown

Photo Location: Zumbrota, Minnesota

Identified Persons: (1) Mari (Maria) Hostager, (2) Anfin Nielsen Hostager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Date: 1938

Municipality: Hyllestad

Place: Skor

Farm Number: 23.

Comments: Brudebilete av Borghild Høstaker Eikelid f. 1919 og Olav Eikelid, f. 1907, d. 1992. Bryllaupet var i Skor og Borghild var krunebrur. Kruna var lånt frå Bergen.

Identified Persons: (1) Olav Eikelid, (2) Borghild Høstaker Eikelid

 

SFFf-1997021.0011.jpg

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Kaupanger Hovedgård

Date: 1963

Farm Number: 105.

Comments: Fem skogplantarar på Kaupangerskogen, våren 1963. Godt med ein pause frå arbeidet. Frå venstre: Kaia Sva, Kristi Hauståker Talle, Anna Mansverk Moe, Jarle Skjerven og Olivia Olstad.

Identified Persons: (1) Kaia Sva, (2) Kristi Hauståker Talle, (3) Anna Mansverk Moe, (4) Jarle Skjerven, (5) Olivia Olstad

 

 

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Bjørk

Dated: 1940

Farm Number: 101

Comments: Anna Sofie Bjørk i ferd med å læra barnebarnet sitt, Anders S. Bjørk, å gå. Anna Sofie var frå Hauståker og vart gift med Anders O. Bjørk. Me ser vedhuset, stabburet, ein sagekrakk og slipesteinen i bakgrunnen.

Identified Persons: (1) Anna Sofie Bjørk, (2) Anders S. Bjørk

 

 

 

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Kaupanger

Dated: 1915

Farm Number: 105

Comments: Landskapsbilete over Kaupangerskogen, teke frå Holten 1915. Skogen ligg som eit teppe nesten over alt. Gardsbruka me ser er frå venstre: Dalen, Hjelleflat, Hovland (Bøthun), Veum, Holen, Teigen, Rygg, Vangestad, Tredet og Olstad der var to gardsbruk. Over der; Ruud, Dalåker, Hauståker og Skjerven. Midt på biletet ser ein 'Myrafjøsen' og lenger til høgre er Ødegård. Det store kvite huset til høgre er gamleskulen, som vart seld til Fortun Samvirkelag på femtitalet.

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Hauståker

Dated: 1945

Farm Number: 99

Comments: Portrett av Andreas og Ragnhild Hauståker. Andreas hadde garden Hauståker på Kaupangerskogen, var fødd 13.03.1872 og døydde 17.04.1963. Ragnhild kom frå Haukåsen og var fødd 05. 11.1874. og døydde 22.07.1965.

Identified Persons: (1) Andres Hauståker, (2) Ragnhild Hauståker

 

 

SFFf-1988010.0316.jpg

Municipality: Sogndal (Sogndal)

Place: Kaupanger kyrkje

Dated: 1896

Farm Number: 105

Comments: Brudepar på veg til Kaupanger kyrkje. Paret er Ragnhild og Andreas Hauståker. Brura er kronebrur. Ho tente på hovud- garden på Kaupanger, og var kjend for å vere uvanleg sterk kroppsleg. Hesten bar namnet 'Trygg'. Repro/datareg. Des.1989, Fylkesarkivet v/GKT

Identified Persons: Ragnhild og Andreas Hauståker

 

 

SFFf-1997026.0001.jpg

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Bjørk

Dated: 1911

Farm Number: 101

Comments: Biletet er teke på Bjørk i 1911. Det er familien Bjørk som er samla i tunet og me ser frå venstre: Olaf A. Bjørk, Tomas A. Bjørk, Sverre A. Bjørk, Kirstina Bjørk, Gjertrud Bjørk Furehaug, Anna Sofie Bjørk, Sønnøva Bjørk, Anders O. Bjørk, Gjertrud Ingebriktsdotter Bjørk og Ole Jakobsen Bjørk.

Identified Persons: (1) Olaf A. Bjørk, (2) Tomas A. Bjørk, (3) Sverre A. Bjørk, (4) Kirstina Bjørk, (5) Gjertrud Bjørk Furehaug, (6) Anna Sofie Bjørk, (7) Sønnøva Bjørk, (8) Anders O. Bjørk, (9) Gjertrud Bjørk, (10) Ole Jakobsen Bjørk

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Bjørk

Dated: 1954

Farm Number: 101

Comments: Frå konfirmasjonen til Anders S. Bjørk. Gjestene er samla utanfor kårhuset, og konfirmanten sjølv står midt framme, med tversoversløyfe. Sjå personkart.

Identified Persons: (1) Alvhild Bjørkum Bjørk, (2) Sverre Bjørk, (3) Mikkel Plassen, (4) Trygve Bjørk, (5) Anders S. Bjørk, (6) Tordis Kamilla Bjørk, (7) Anders Selseng Vestreim, (8) Jenny Selseng Vestreim, (9) Anne Johanne Bjørk Aslaksen, (10) Torleiv Bjørk, (11) Lilly Hofslund Bjørk, (12) Ingunn Furehaug, (14) Jens Haugen, (15) Tomas Bjørk, (16) Berent Furehaug, (17) Olav Selseng Vestreim, (18) Olav A. Bjørk, (19) Gjertrud Furehaug, (20) Ingebjørg S. Plassen, (21) Hildebjørg Haugen Gundersen, (22) Gunnhild Bjørk Dale

SFFf-1997026.0048.jpg

Municipality: Sogndal (Kaupanger)

Place: Bjørk

Dated: 1950

Farm Number: 101

Comments: Her er det slekts-samkome på Bjørk i samband med at Clara Burkee var heime frå Amerika. 1. Anders Bjørk, 2. Anne Johanne Bjørk Akselsen, 3.Torleiv Bjørk, 4.Sigrid Valeberg Haugen, 5. Alvhild Vestreim Bjørk, 6. Hildebjørg Haugen Gundersen, 7. Lilly Hofslund Bjørk. Sjå namneliste og personkart.

Identified Persons: (1) Anders S. Bjørk, (2) Anne Johanne Bjørk Akselsen, (3) Torleiv Bjørk, (4) Sigrid Valeberg Haugen, (5) Alvhild Vestreim Bjørk, (6) Hildebjøeg Haugen Gundersen, (7) Lilly Hofslund Bjørk, (8) Gjertrud Bjørk Furehaug, (9) Clara Burkee, (10) Berent Furehaug, (11) Tomas Bjørk, (12) Anders Furehaug , (13) Sverre Bjørk, (14) Jens Haugen